2011. január 13., csütörtök

A tévelygő eretnekség kinyomozása

Mi történne ha Magyarországon újraéledne az inkvizíció? Egyrészt az anyaszentegyház és állam szorosan összefonódna, mint a spanyol inkvizíció során, áldását adná rá természetesen XVI. Benedek pápa is, aki újkori szokáshoz híven jelenleg teljesen elítéli a középkori egyházi felfogást. De a helyzet változhat.

Mivel ma teljesen más a közerkölcs, mint anno. Ezért az egyháziaknak minden erejüket be kellene vetni az újpogányság visszaszorítására. Mivel eljárásaikat hitbéli kérdések miatt, hitvédelem céljából indították meg, ezért valószínűleg a népesség felét érintené valami ügy jelenleg, melyben a világi bíróság ítélkezne.
A dogmák dogmája is dogma, szokták mondani. A mai szabad szellemi gondolkozók is dogmaellenességből ítélik el az egyházi szervezetet, holott a legtöbb új vallási, vagy spirituális csoportosulásokat is merev rendszer köti meg. A szabadságuk csupán a tudatlanság illúziója. A legelső eretnekek sem ateisták voltak, hanem olyan személyek, akik külön akarták választani, az egyházi hatalmat a világitól, így nyerve el azt, hogy visszatérjenek a szeretet ősközösségébe. Rengeteg szekta és csoport jelent meg, akik egészen egyedi elképzelés alapján akarták megvalósítani az üdvözülést. Ma is ez van, ma nálunk is divat lett a szeretet és a megvilágosodás  ösvényén utazni, úgy, hogy közben teljesen ellentmondásos téziseket foglalnak össze önnön lényükbe, ezzel is megzavarva saját maguk és környezetük gondolatvilágát.
 Aztán ott van a korrupció felszámolására tett kísérlet, ez nem újkeletű dolog, akkor is létezett, a mában nagyon sok köztiszteletben álló politikusunk elvérezne ezen a képzeletbeli próbán.
Miután létrejönne a hivatal, külön erre kiképzett vallatók és megfigyelők járnák a vidéket, és a világhálót, hogy eretnekségre utaló nyomot leljenek. Ez ma nem lenne nehéz, ma egy diétázó háziasszonyt, aki nem vesz leértékelt disznólábaz a Corában, azt könnyen judaizmussal vádolhatnak meg. De elég lenne  bekapcsolni a tv-t és a legkülönfélébb zenecsatornákon, sötét fekete misékbe botlana az ember, ahol fiatal félmeztelen lányok és fiúk vonaglanak egy furcsa ütemű zenére, különleges fényhatásoknak hódolva.
http://image.hotdog.hu/_data/members2/382/1246382/images/a%20magazin/strappado.jpg

Ahhoz, hogy ma megmentsenek egy lelket az örök kárhozattól, nem a szokásos kínzási módszereket alkalmaznák, s kerékbetörés, tüzes vassal égetés, csonttörés, nyúzás, vízbefojtás már nem vezetne semmire.
Új dolgok jelentek meg, a hitel és eladósítás, a közüzemi tartozás és élelmiszer megvonás. Ezek a dolgok ma sikerre vezetnék az inkvizítorokat. A félelem plántálása sokszor jobban hat, mint az, amitől félnek.
Ezért működött ilyen jól ez a rendszer, a sok kínzástól és félelemtől elgyengült ember egymás után vádolta be a másikat és az is, az őt követőket megállítatlanul.
Ennek eredménye az általános borzalom lett, melyben falvak és városok néptelenedtek el.

Mivel a szabadságjog ma sem annyira érvényesül a világban, ezért nem lehetne nekik megálljt parancsolni.
A keresztes hadjáratok korát éljük, megtámadtul Irakot,  Afganisztánt, akkor miért ne jöhetne el az inkvizíció is?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése