2011. január 16., vasárnap

A kegyelem ajándéka, Énok szellemisége


Isten a világ teremtésénél számtalan tulajdonsággal felruházta az embert, saját képére és saját hasonlatosságára alkotta meg Ádámot és annak leszármazottait.

Élt az ifjak között egy Énok (Henoch) nevű férfi, Ádám után a hetedik generáció tagja, aki az Úr számára igen kegyes volt, ezért felruházta őt éberséggel, és az írás tudományával. Sajnos a Biblia nem sok esetben beszél róla, főleg apokrif iratokban tüntetik fel, de a kopt ortodox egyház is kanonizálta, azaz Istentől sugalmazottnak tekintette az írását. Noé előtt élt, prófétaként tevékenykedett az óriásokkal és emberi gonoszsággal teli földön, a végítéletet vetítette előre, melyet végül a Vízözön tetőzött be. A többit már ismerjük, vagy nem, de erről majd később még írok.
Tehát Isten színe előtt járt, míg végül Jahve magával vitte. Testestül lelkesült.
Írásának hagyatéka az Énok apokalipszise, rámutat az angyali letaszítás okára, illetve bemutatja annak minden következményét.
http://islamichappiness.com/quran.png

A kegyelem szó ősibb, mintsem azt hinnénk. Nagy keggyel jár, aki kegyelmességet , irgalmat és megbocsátást gyakorol. Istennek tetsző ez, hiszen nem azért teremtette meg az embert, hogy az az ő szerepét betöltse, nem isteni szubsztanciák vagyunk, nem rendelkezünk teremtő gondolatokkal, nem vagyunk alkotók. Csupán lelkek vagyunk, akik egy olyan ösvényen járnak, melyet nem kell egyedül megtenni. Fordulhatunk felebarátokhoz, Istenhez a maga kézzel-fogható valójában. Nem személytelenül reinkarnálódott lények vagyunk, akik újabb és újabb bűnök elkövetésére jöttek-e világba, hanem egy olyan kettősséggel rendelkezünk, mely egyaránt rossz és jó, de szabad. A kegyelem gyakorlása során, nem hagyjuk szenvedni a másikat, se önmagunkat, a sorsot és a karmát okolva ezen dolgokért, hanem aktívan állunk elé minden nehézségnek. Hiszen senki sincs egyedül.

Énok ébersége észrevette azokat a folyamatokat, mely az akkori világot alakítja, és rájött, hogy kegyelemmel és békével a szívében tűz nem sebezheti, kard nem vághatja ketté.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése