2011. április 26., kedd

Terek és helyek


 ( részlet a szakdolgozatból, a Seolról című cikk kiegészítése)

A Biblia számtalan helyről tesz említést. Ezek a legkülönfélébb minőségűek, mely különböző formáknak, jónak és rossznak adnak helyet, teret engedve nekik a létezésben. Igyekszem felsorolásszerűen, a teljesség igénye nélkül bemutatni néhány olyan állomást, melyben minimum egyszer megfordulhat majd az ember élete, vagy halála során.

A Pokol az közismert mindenki számára. Sokan az emberi lét során is megtapasztalhatják ezt, a lélek sötét éjszakáját. A lelkek itt úgy sínylődnek, mintha börtönben lennének, mert az emberek akik káromolják Jahvét, eltűnnek a közösségből és élve elnyeli őket a föld. Kárhozat ez, melyben mindenkit körülvesz a soha el nem múló oldhatatlan tűz.

            A pusztaság, a földön bóklászó démonok síkja.  Az itt lakó lényeket nem gyötri szenvedés, testük erős és egészséges. Empátia hiánya miatt, nem éreznek semmit a halandók bajából, a kínokat nem ismerik. Gőgösek és erőszakosak. Állandó gúnyolódásuk közepette, gyakran fenyegetőznek hatalmukkal. Káromolnak az égiek és földiek felé. Az Apokalipszisben, azaz a Jelenések könyvében szerepel, hogy az idők vége fele a pusztából fog érkezni egy skarlátvörös ruhába bújt nő, aki egy vadállaton lovagol és a szentek ellen indul harcba.
http://mek.niif.hu/00800/00893/html/img/nagy/1391.jpg

            Gehenna, az Isten által alkotott új ég és új föld Izajás könyve szerint. De Máté evangélista már egyfajta ítélőszékként azonosítja, amely olyan mint a pokol tüze, de mégis van remény bűnbánat esetén a szabadulásra.

„ Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.”

            A Mennyország, mely helyről minden szent és vértanú álmodik, az csak Elohim által uralt terület, ahova a jók nyerhetnek bebocsátást, bűnbánat által. A legtöbb beszámoló és jelenés szerint a vizek felett helyezkedik el, ahol nemcsak az üdvözültek földje, hanem  Isten trónja is áll.

            A Paradicsom, más néven Édenkert. A Szentlélek ide helyezte az első emberpárt teremtésekor. Idilli környezet volt, mely az ősbűn elkövetésekor megszűnt. Azóta az ember nem teheti be a lábát, kapuját egy kardot tartó angyal őrzi.


            Ezek tehát a legfontosabb mitológiai helyek és terek, melyek a Bibliában előfordulnak, de emellett számtalan földi város és királyság szerepel az Írásokban. Van, mely még mindig fenn áll, de van olyan is, mely az enyészet homályába veszett.

Áldozat


 (fejezet a szakdolgozatból)

A legnagyobb áldozatot, melyet Jézus mutatott be kereszthalálával a világért, sok-sok ceremónia előzött meg, melyből szeretnék néhányat bemutatni.

            Az első és legfontosabb áldozat Ábrahámhoz kötődik. Isten arra szólította fel őt, hogy egyetlen fiát Izsákot mutassa be neki égőáldozatul, egy számára kijelölt hegyen. Miután Ábrahám három napon keresztül megtette a szükséges előkészületeket, már készült volna meggyilkolni a fiát, egy késsel (amit nagyon sokszor szakrális és rituális ceremóniánál használnak évszázadok, ha nem évezredek óta a mágikusan aktívak), amikor hirtelen egy angyal állította meg. A lényeg itt az Isten iránti feltétlen engedelmesség bemutatása volt. Ábrahám kész volt megölni egyetlen fiát az Úr parancsára. De az Élő Lélek pusztán próbára tette az idős férfit. Hiszen az engedelmesség többet ér, bármilyen felajánlott élőért vagy élettelenért.
juhokat,  kecskéket és kovásztalan kenyeret áldoztak az Úrnak. A korban ez a szokás igen elterjedt volt, más népeknél is előfordult, hogy pogány isteneiknek mutattak be áldozatokat, nemritkán embereket is legyilkolva vallási célokból. Az emberi áldozatokat Molochnak mutattak be, ami leggyakrabban csupán egy faragott szobor volt.
http://westernhumanities101.pbworks.com/f/Abraham8.jpg

            Sokfajta felajánlást mutat be a Biblia, van égő-, engesztelő-, étel-, közösségi-,jóvátételi-, dicsőítő-,fogadalmi-, bűnért való-, önkéntes áldozat.


            A bálványok kultusza igen nagy körben hódított az ókori emberek köreiben. A mai modern bálványok a pénz, a média, a szépség és teltségérzet is hasonlóan szedi áldozatait, avagy rajongóit jelen korunkban is. Az anyagot, melyet mai is, emberek készítik emberek számára. Csupán a látszat fenntartására, az igazság elferdítésére és a tömegek szórakoztatására. Izajás próféta így ír erről: „A bálványt mesterember önti ki, aztán az aranyműves bevonja aranylemezzel, és ezüstláncokat aggat rá. „Az Apostolok Cselekedete még részletesebben kifejti a bálványimádat haszontalanságát és logikátlanságát a spirituális ember számára:„Ha tehát Isten fiai vagyunk, nem szabad azt gondolnunk, hogy az istenség aranyhoz, ezüsthöz, kőhöz vagy a művészet, az emberi elme valamilyen alkotásához hasonló.„

            Meghatározó egy vallásos életében a böjt. Ezen gyakorlat során valamiről egy időre le kell mondani, avagy mérsékelni a belső tisztaság elérése érdekében. Leggyakrabban bizonyos ételek, fűszerek, hús, alkohol és más élvezeti szerek használata kerülendő, vagy bizonyos szórakozási formák és a szex időszakos mellőzése. De pusztán megvonás nem elegendő, akkor van igazi haszna, ha mellé jellem és hit is párosul. Máté így ír erről: „Amikor böjtöltök, ne öltsetek olyan ábrázatot, mint a képmutatók, akik komorrá változtatják arcukat, hogy lássák böjtölésük. Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te, mikor böjtölsz kend meg fejedet és mosd meg arcodat, hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak atyád, aki a rejtekben is ott van. Akkor Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.”
Jézushoz visszatérve, küldetésének csúcspontja volt az és hatalmas csodáinak egyike, mikor a római katona lándzsáját oldalába döfte, abból vér és víz folyt ki, ahogy testéből elfolyt az élet, úgy kúszott fel a lelke egészen a mennyekig. De nem csupán ezért fontos a Messiás munkássága. Önfeláldozása melyet népéért és egy jobb világért tett az egyik leghatalmasabb áldozat, melyet valaha is bemutattak. Nagysága a mai napig követendő példa, mert a szeretet és üdv, melyet közvetített hatalmas kegyelmi ajándék ezekben a vérontás teli és reménytelennek tűnő korszakokban.

2011. április 25., hétfő

ParaJet-Ski kupa, avagy kerekesszékből a Jet-skire!

Időpont: 2011. július 15. péntek 9 órától

Helyszín: Dunaharaszti Universum Vízisportcentrum (Mo autópályáról az 51-es úton a Coca Cola Beverages telepnél, a közlekedési lámpánál balra, majd a Tesco után jobbra.)

Nevezés a helyszínen 12 óráig

http://www.jet-ski.hu/programs.php?id=603
Magyar ParaJet-Ski Kupa
Dunaharaszti, Universum
2011. 07. 15. péntek


ParaJet-Ski kupa (avagy kerekesszékből a Jet-skire)


A Magyar Jet-Ski Szövetség és a szabadban.hu egyedülálló versenyt szervez kerekesszékben- és egyéb fogyatékkal élők számára.

A verseny célja: Fogyatékkal élő embertársaink számára lehetőséget biztosítani a versenyzésre, amelyhez a Magyar Jet-Ski Szövetség biztosítja a versenyfeltételeket, a szárazföldi és vízi mentést és a járműveket!

A rendezvény célja: Lehetőséget biztosítani testi fogyatékkal élő társainknak, hogy kipróbálhassák a számukra eddig nem elérhető jet-ski adta érzést, illetőleg akik kedvet kapnak hozzá, a későbbiekben a jet-ski szövetség által életre hívandó sérült kategóriában történő versenyzéshez!

A rendezvény időpontja: 2011. július 15. péntek

A rendezvény helyszíne: Dunaharaszti Universum Vízisportcentrum (M0 autópályáról az 51-es úton a Coca Cola Beverages telepnél, a közlekedési lámpánál balra, majd a Tesco után jobbra)

Szeretettel várunk mindenkit, aki kedvet érez hozzá, hogy a megfelelő szakmai és orvosi biztosítás mellett kipróbálja magát a jet-ski sportban!

2011. április 23., szombat

A bennünk élő Istennő


A történelem előtti és utáni időktől kezdve él bennünk az istennő kép. Tulajdonságokkal ruházzuk fel őt, neveket adunk neki és imádatunk tárgyává tesszük. De mi van, ha félreértelmeztünk egy ősképet, és a magyar nyelv gyökere talán felfedi Aphrodité igazi arcát.

A bennünk élő Isten nő. Növekszik..

Imádatunk tárgya csupán játék a szóval, egy dualista felfogás ősi maradványa, mely ugyan összekapcsolja az eget és a földet termékenységével, meghatja az embert igaz szépségével, de nem alakként tárulkozik fel előttünk, hanem ön magunkban.

Hiszen az ember növekszik, keres, kutat, míg nem talál, hogy uralkodjon azon, amit lelt. Szívének legnagyobb kincsét, a világosságot és az éberséget. A lélekben lakó szikra hajtja a lényünket, mely a változástól formálódik, nő és felfedi titkos jeleit.
http://arbor.freeblog.hu/files/meztelen%20n%C5%912.jpg


Aki merít a létből, az új formákat nyer. Aki épít, annak növekszik a birtoka. A tulajdona az, melyet átad az örökösöknek, az emberiségnek.Mert a bennünk élő istennő, nő és férfi, hideg és meleg. Hol összekapcsol, hol eltávolít, mert ez az élet rendje, melyet a tudatos káosz hat, melyben megtalálhatjuk a reményt, melyet a hit táplál és az ősi szeretet még ősibb forrását.

Álmodjunk tehát nyugodtan, mert a bennünk élő Isten nő.


Boldog Húsvéti Ünnepeket !

Mindenkinek Boldog Húsvéti Ünnepeket kíván a vasslajosblogja.

Ne feledkezzünk meg azonban, hogy ez a termékenység ünnepe, mely az újrakezdés és az új élet eljövetelét hirdeti....

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie9wws8VJ44JwOmLn06L50alHoXl5NM3fF4R-AMHmgSBHdziffpM_FJXVCX7aSp9KQi8Xp_gjangtgBZZMA2He-P3NEek5CVUOlsCkSLqzhzShIplki-LqlRzz8rmdNaGL0Fuqq4J9/s1600/Christ+of+St+John+of+the+Cross+-+1951+-+Dali.jpg

2011. április 22., péntek

2011. április 20., szerda

Közösségtípusok az új évtizedben
Hogyan is ismerkedünk? Manapság egyre többen és többen tesszük fel önmagunknak ezt a kérdést, akár tudatosan, akár tudattalanul. Sok minden változott az elmúlt századokhoz képest, a szokványos közösségi formák eltűntek, a normák, az erkölcs és az élet teljesen fellazult. Egy teljesen új rend vette át a vezető szerepet, mely már nem a minőségre, hanem a mennyiségre helyezi a hangsúlyt.

Ismerkedésünket nagyban befolyásolja a családból hozott szemlélet. Ennek elfogadása, avagy merev ellenzése egészen új szituációkba kényszeríti a fiatalokat. Mivel a világ kinyílt és az információ szabadon áramlik, sokkal könnyedében vesz fel viselkedés mintákat az egyén, mely a szabad választás illúziójába kényszeríti őt, egybeolvasztva a tömeggel, egybeolvasztva a hamis szabadság ígéretével. Álarcot húzz fel, hogy minél több álarc életének részese lehessen. Azzal ismerkedünk, aki hasonlónak tűnik hozzánk.Az ellentétek nem vonzzák egymást, sőt egyre jobban távolodnak el egymástól. Nem véletlen, hogy a párkapcsolatok nem bírják ki az idő próbáját, mert mire ráeszmélnek önmaguk valóságára, a szerelem elmúlik és nem jön létre olyan fokú szeretet, mely kiállná a próbát. Emiatt és az újabb sorskereső magatartás reményében, újabb és újabb álarcok jelennek meg az ember életében, mely kielégítetlenül dobja őt a tehetetlenség hamis útvesztőjébe. Közösségnek mára azt tekintjük, ahol jól érezzük magunkat, figyelnek ránk, kommunikáció áramlik köztünk és a másik felünk közt. Több fajta közösség van jelen, a választott és a környezet adta csoport. Míg az egyiknek aktívan tagjai kívánunk lenni, addig a másikat csak a társadalmi norma miatt látogatjuk. De ez így van rendjén. Nem tudnánk mi a jó, ha nem ismernénk a rosszat. Ha egyensúlyban lenne ez a két réteg, nem is lenne olyan borzasztó a helyzet.
http://www.chineseknotting.org/connection/2connection-big.jpg

Mivel, minden és mindenki ki van adva a másiknak, a hagyományos bizalmi magatartásformák is megváltoztak. A vágyak erősebbek lettek, de nem nemesedtek. Mindenki a maga részét követeli, jó esetben kedvezve ezzel a másiknak is. A közösségre és a kapcsolatra csak azért van szükség, hogy kinyilváníthassuk önön lényünk fényét. Elzárkózunk a kapcsolattól, mert ki kellene adni érzésünket, sebezhetővé kellene, hogy váljunk a másik számára, illetve nem vehetnénk részt ebben az őrült versenyben, ami a világban zajlik, kénytelenek lennénk megállapodni, lenyugodni, gondolkodni, esetleg szeretni.

Ám mégis van egy határ, amit a társadalom, se az erkölcs nem csorbíthat, mely bármikor megtámadhatja az embert, leküzdhetetlenül húzva a másikhoz, ez pedig a barátság és a szerelem.

2011. április 18., hétfő

Raven – Örökségünk élén táncolunk!1. Tehetősség, avagy minden vagyonuk az ösztön tehetsége

“Nem vagyok különösebben tehetséges. Csupán szenvedélyesen kíváncsi.”
(Albert Einstein)


Hírnökök és követek járják világunkat és mesélnek egy igaz világról. Mindig azt erősítik meg, hogy ez a világ, az a világ. Hallgatjuk meséiket, és öntudatlan rezgéssel összehangolódunk vágyainkban velük. Azt mondjuk, természetfeletti képességeik vannak, holott épp a tiszta természetet szólítják meg bennünk. Nem felettünk, bennünk! Nem arról beszélnek, hogy lehetne szép is, hanem arról beszélnek nekünk: Szépek vagytok.

Döbbenten állok világom hulladékain. Ha képzeletben együtt repülök egy madárral és együtt ringatózom a friss lombok között a széllel, akkor sem titkolhatom magam előtt a bennem feszítő zavart. És mindennap jön valaki, aki felhívja a figyelmemet: haldoklunk. Egy pillanatnyi élmény sem lehet anélkül, hogy a végzet súlya ne nehezednék rám.

Világunk különösképp berendezkedett arra a hazugságra, hogy a Végzetet ki lehet kerülni. Az életelixír, a halhatatlanság éhsége kielégíthetetlen maradt. Fenntartható fejlődésnek nevezzük azt, hogy adathalmazokba bújtatjuk közös sorsunk tragédiáját és logikázás, elméletek, konklúziók, doktrínák és szakértők vizsgálatai alapján mindenben a kiutat keressük, mert a szakadék már nyílik alattunk, de ha megkapaszkodunk, megtaláljuk karmaink alatt a megfelelően stabil rögöt, akkor majd a zuhanást elkerülhetjük és felmászhatunk, izmainkat megvetve a sziklán, egészen a Mennyországig. És akkor a dicsőség nem marad el, a fejlődést fenntartottuk!

Ein stein! Egy követ jött hozzánk. Egy, a sok közül. Egy, közülünk. Mókás figura, kellemesen őrült. Arcán a mosoly megértő és boldog. Olyan mámoros szerelemmel mélyedt világunk zűrzavarának képletébe, hogy a Lényeget meglelte. Meglelte azt a szívében, mert ott Magában hozta le nekünk a csillagot. Olyan csillagot, amit bizakodó ifjú ígér szerelmének, hogy még azt is lehozza érte, csak adjon boldogságot. Ez a követ nemcsak ígérte, ez a követ lehozta Magában és azt sugallta megszállottságával: Ti mindannyian csillagok vagytok.

Alázatos jósággal elnézett makacs harcaink fölött, nem ítélte meg, hanem egyszerűen semmissé tette az emberi aljasságot, legalább addig, amíg képzelete képletté vált. Tehetségét szolgálatunkba állította, hogy az üzenetet szavakba öntse.

Már nem lett volna elég egy hegyi beszéd. Ahhoz már túl műveltek voltunk. Az évezredek nem változtattak a természetünkön semmit. A Természet örök és változásában is örök tánc. Emberi természetünk, hogy ezt a szabadságot uraljuk. A kitágult világkép, a gyorsabb felfogás nem élesítette meg az ösztönt, kiélezte viszont a versenyt, hogy ki inkább a Természet ura, és hogy alattunk a hazugságban mélyülő szakadékot, magunkat egymás hátán felküzdve, kivédjük.

Einstein szerénysége nem szégyenlőség, hogy a dicsérettől pironkodva egy belső hiúság hamis üdvözülését titkolja. Ez a szerénység csendes öröm. Nem kívánt mester lenni. Testvéri volt és mesélt. Nem elméletet harsogott, élményeiről számolt be. És amit a koordinátarendszer négypólusúnak mutatott, abba ő beleírta az ötödik elemet is. Egybeforrt a rendszerelmélet a szenvedélyes kíváncsiságában, az elemek az egyenlőségjel két oldalán egybeértek és az origó a pozitív és negatív értékek össztüzében a világegyetem mélységét nyitotta meg szemében. Ő Maga vált az egyenlőségjellé és az eredője lett a megismerésnek.

Különösebben nem volt tehetséges, vagyis egyikünknél sem volt különb. Csupán szenvedélyesen kíváncsi.

A szenvedélyesség a Végzettel való megbékélés. Az élet akkor válik teltté és dússá, amikor az alkotás nem a csúcspontig él. Nem a haszonért okoskodják ki. Az igazi tehetség számol a Végzettel is. A Végzet nem a negatív oldal, ami a mérleg egyik súlypontján, a pozitív oldal életével viaskodik. A Végzet az origó. És így az eredő is egyben.

Az alkotás akkor élő, amikor visszafordul a végén az origóba.

Az ilyen alkotást megszállottan, tiszta ösztönből szülték. Megvágyták szerelemmel, a test átadta magát a figyelemnek, és ezzel egymásba forrasztották az elemeket, megtermékenyített mélységben megfogant az erő.

Amikor az alkotó a beteljesedést nem a félkör felső ívén látja, hanem amikor a kör magába visszatér. Az alkotó éli a Végzetet. Végzete egyaránt Istene.

A Végzet szelídsége adja az árnyékot az élnek, adja kontúrt a színek, adja a szöget a térnek, adja a simogatást a szeretőnek.

És megvadítva ölni is tud. Valójában az ember utasítja el a végzetét, ezzel Magát, igaz természetét gyűl-öli.

Az erdő szélére, óceán mélyére vetett mocskot nem tervezték a kémcsőbe visszacsöpögtetni. Féltek és félmunkát végeztek. Kontárkodtak erejükkel.

Mit alkot a világunk? Amíg küzd a Végzet ellen? Egyre torzabb rohadást, egyre torzabb halált?

Egy követ sem volt elég ahhoz, hogy megváltsa a világot. A világ lényeges és tényleges megváltását, egyben megváltozását csak Együtt, Egymásért vagyunk képesek VÉGHEZ vinni. Igen, VÉGHEZ. Mert a Végzetet segítségül fogjuk hívni. Erejével élni fogunk, hogy a változás újjászületésében VÉGre, az Ég Szerelmére, megélhessük mindazt, amit édes hírnökeink, édesszüleink, édestestvéreink előhívtak belőlünk. A csillag örökségét. A kozmosz táncát bennünk.

Őseink öröksége, világegyetemünk végtelensége él bennünk. Mi, Most is megtehetjük ezt.

Lábam lógatom a szakadék szélén. Szemem ragyogását megüli szarkalábaim vigyorgása. Szárnyaimat képzelem. Nincs más tehetségem: csupán az ösztön és a szerelem. Kívánom a kalandot.

Ígéret volt, hogy a csillagot lehozzák nekem. Az Ige érett és elhoztam Magamban. A Végzetem nem azért ül szívemen, hogy elvigye az életem. Képtelen súlya nincs is. Magammal hoztam, mint csillagot és alkottam Vele Életet. Éljen!

„Energia nem vész el, csak átalakul.”

Mivé tesszük a mélységet?

Mivé válik a történetünk?

Írta: Raven

Képet alkotta: Raven

2011. április 17., vasárnap

Fogyatékosként nem kérek mást az államtól, csupán....
...nagyobb támogatást az OEP-től, hogy a szükséges segédeszközöket a rászorulók minél alacsonyabb áron igénybe tudják venni a teljes élet, teljes kiéléséhez

...több felzárkóztató programot, mely lehetővé teszi az integrációt ép társaik körébe, mely munkát ad, hivatást és önállóbb életet

...több figyelmet a végtaghiányosok alapvető jogairól, mely az egészséges és teljes élethez nélkülözhetetlen protézisekhez való hozzájutást könnyíti meg, akár a fogyatékossági támogatás növelésével, akár a szükséges eszközök árának csökkentésével..

...ha még eszembe jut valami folytatom....

http://www.morethanthegames.co.uk/files/morethanthegames/OSCAR%20PISTORIUS.jpg

Tomboló valóság


Az eddigi tovatűnő álmok helyébe kerülő realitás sok embert a végső elkeseredettség látszatába taszított. Világ szinten megfigyelhető, hogy mennyire valóságos szerepet tölt be az egyén életében létrejövő kataklizma, mely sorsát döntően befolyásolja.

Néha igazán megkérdezhetnénk magunktól, éberek vagyunk-e, avagy álmodunk ? Tudunk-e változtatni a ránk kiszabott sorson, hogy életünk teljesebb, önértékelésünk magabiztosabb lábakon álljon. A munka, vagy munkanélküliség mindig is hatással lesz ránk, ahogy a pénz is, s a környezet is.

A Való Világ megszűntével újra a való világban kell betöltenünk elfoglalt helyünket a létben, hol agresszíven, hol közönyösen szemlélve saját és másik embertársunk életét.
http://www.salernocruises.com/images/Pompei_Calchi.jpg


Ahogy a bulvársajtót olvasom, most egy nagy tendenciára lettem figyelmes, egy-mindenki elkezdte verni a feleségét, kettő-sokan szétmentek, még a megingathatatlannak hitt kapcsolatok is lezárultak figyelmeztetvén arra, hogy minden változó és a világ egy hatalmas megújulás küszöbén áll.

Már senki nem akar semmit, de mindenki akar valamit.

A Jerzy sem akar már prosti lenni.

2011. április 3., vasárnap

Az isteni felruházás

(részlet a szakdolgozatból)

A Bibliában számtalan helyen van szó ajándékozásról. Színes történetek említik ezt a fajta gesztust, mely során Isten és ember közt létrejövő kapcsolat teremtő, avagy kapcsolat megerősítő ceremóniájára helyeződik a hangsúly.

            A legelső ajándékról a Teremtés könyve beszél. Káin, az első emberpár gyermeke dicsőítő áldozatként a föld gyümölcseit ajánlotta fel az Úrnak, melyet végül Isten nem fogadott el, kedvezve ezzel a pásztor Ábelnek, kinek ajándékait szívesebben vette. Ezek hatására, mint tudjuk, Káin szívében megjelent az irigység, mely Ábel meggyilkolásába torkollott. Ezt felfoghatjuk egy belső alkímiai folyamatnak is, Káin szívében olyan perzselő volt a gyűlölet és a csalódottság, mely esztelen és düh vezette ámokfutásba, testvérgyilkosságba hajtotta. Ő volt az első ember, aki hasonlóan Luciferhez, szembeszállt irigységből és gőgből az Istennel, aki büntetésként hasonló átokkal sújtotta őt is, mint rebellis angyalát, elzárva ezzel az üdvözüléstől, létrehozva ezzel az emberi gonoszság első csíráját, mely a későbbiekben egész korszakokra rányomta bélyegét, egészen napjainkig.
Isten számtalan alkalommal nyilvánította ki szeretetét, mégpedig csoda formájában. Többek között gyermekáldás, hihetetlen gyógyulások, sebezhetetlenség és vesztesnek hit csaták során is közbenjárt az őbenne hívőknek. De mindig csak akkor, ha azt jónak látta. Az Úr, ki időnek és térnek igazi ura, mindentudó hatalmának köszönhetően felismeri mire is van igazán szüksége az őt szolgálónak. Mindent okkal tesz, hiszen ismeri az okozatot és mindezek előzményét is. Ezáltal logikusnak tűnhet az, bármely keserűség történik a világban, az nem az ember kárára, hanem annak hasznára történik. Bármely furcsának is tűnhet ez, az ember sosem áll mozdulatlan formában,
mindig az események láncolatának főszereplője, ezért minden cselekedete összefügg a környezetével, a többi emberrel és viszont.
http://www.orthodoxresource.co.uk/orthodoxy/holy_fire.jpg

            A legnagyobb ajándék, mely meghatároz egy igaz embert, az a tudás. Kezdetben Éva szakított gyümölcs által lett az ember ismerője környezetének, ezáltal felismerte önön mezítelenségét, a szégyenérzetet és a szomjazást.
A szomj a vágy megfelelője, mely a buddhizmus szerint is nagy jellemformáló beállítottsága az embernek, sok esetben ez dönti el ki mire fogékony és ki milyen lehetőségeket képes hasznosítani, vagy felismerni, ami a tudatos vagy tudattalan életvezetés meghatározója, illetve alakítója.

            Sok esetben lehet olvasni a Bibliában azt, hogy ajándékot ne végy, mert az elvakítja a bölcseket és elferdíti az igazak szavát. Itt az ajándék vétele pusztán spirituális. Azaz hamis isteneknek, démonoknak ne kedvezzünk fohászokkal, ezáltal is elérve hasztalan vágyunkat. Sok esetben fordult emiatt az akkori nép bálványokhoz, mely később sátánimádáshoz és mai modern ezoterizmushoz vezetett. Az elérni kívánt cél, avagy motiváció minden esetben ugyanaz, a tudás és hatalom iránti vágy, a napi szükségletek és testi örömök, anyagi sebezhetetlenség, illetve a kimeríthetetlen megismeri ösztön.
A Szentlélek általi ajándék, rászáll az emberre és erővel tölti el azt. Jézus tanítványai, az apostolok gyakran vittek végbe csodás tetteket, mely képességet az Istentől kaptak meg. Szamariában, egy Simon nevezetű mágus pénzért próbálta megvenni ezt az isteni adományt, de ez teljességgel lehetetlen volt. Gondolom az illető hozzá szokott a  démoni paktumok adta lehetőségekhez, ezért meglepődhetett mikor az apostolok elutasították nyers közeledését és megtérésre, illetve bűnbocsánatra szólították fel.


            Ha a lélek általi ajándékozásról beszélünk, szót kell ejteni az áldásról is. Áldhat ember embert is, apa fiát, anya lányát, a pap a híveket és így tovább. De van isteni áldás is, mikor a gondviselés pártfogásába vesz bizonyos személyeket, akár népeket is.
Ábrahámhoz így szólt az Úr: „ Nagy néppé teszlek. Megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel. Megáldom azokat akik áldanak téged, de akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.”

            A bibliai népeknél szokás volt megáldani az elsőszülöttet. Így a szellem és a tudás tovább szállt a fiúra, mely által szentesítve lett egyrészt életének további munkássága, másrészt az előző generációk erejét is magába fogadta ezáltal, követve az ősök útját. Az áldás egyúttal imádság is, melyben Isten védelmét és közbenjárását kérik. Az így nyert hatalmat az újszövetségi Apostolok Cselekedete így szemlélteti: „ Szemem előtt az Úr minden időben, ő áll jobbomon, meg nem inoghatok. Örül hát szívem és nyelvem énekel, sőt testem is reményben nyugszik el. Mert nem hagyod a lelkem a holtak honában, nem engeded, hogy rothadás érje Szentedet.”
A mai rohanó világban, a múlt ködébe visszatekintve is, a Nap nyugvásával és a Hold felkelésével szemben, az Istentől kapott ajándék örök marad.

A rítus- The Rite


Megnéztem a filmet, a rítust. Mit is mondjak, mivel elfogult vagyok a témát illetően rögtön írhatnám azt is, hogy tetszett, de..

A mozit Mikael Hafström rendezte ( aki például az 1408 című filmért felel többek közt, illetve a Kisiklottak című alkotásért). A színészek közül Sir Anthony Hopkinst és Colin O'Donoghue-t említeném meg.
http://collider.com/wp-content/uploads/the_rite_movie_image_01.jpg

A történet adott. Az ördögűzésről szól, amihez adva van két pap, egy ifjú és egy annál jóval idősebb, illetve különböző megszállt emberek, esetek. Eddig teljesen sablonosnak mondható a sztori, kivétel nélkül minden ilyen típusú filmhez kell szerepeltetni minimum egy papot és minimum egy démont, vagy magát az Ördögöt.

De mi van, ha fiatal, kezdő diakónusunk (még pappá szentelés előtt) tele van bűnnel, nem érdekli az Egyház, sőt se az ördögben, se Istenben nem hisz? Ezt még spékeljük meg, egy elhivatott, kiöregedett, ám hatékony fortélyokkal küzdő pappal, aki mobiltelefonálás közben is képes a szent rítusra.
Ha nem nézem a logikai bukfenceket, avagy a mellékszálak felépítését, egészen jó kis mozit kapunk.
http://collider.com/wp-content/uploads/the_rite_movie_image_01.jpg

Teológiai értelemben nagyon jól bemutatja, miképpen küzd az Egyház az Ős Gonosszal, akár saját berkein belül is. Teljesen jól beszél a megszállásokról, azok menetéről, a démonok nevéről és tulajdonságairól. Annyira, hogy azt akár a szomszédainkon is ki lehetne próbálni. Épp ezért veszélyes az ilyen film. Túl sok igazság van benne.

"Az Ördög elleni harc, ami Szent Mihály arkangyal legfőbb feladata, még ma is folytatódik, mert az Ördög él és dolgozik a világban.” (II. János Pál pápa)"


2011. április 1., péntek

Az Ige használatáról


..és monda Isten : Legyen világosság: és lőn világosság...

            Isten a teremtéskor igével, azaz szavának első megnyilatkozásával alkotta meg a körülötte és benne lévő valóságot. Ez az akaratának egy olyan erős kifejeződése, mely lényegét tekintve is bebizonyítja isteni mivoltát, a semmiből létrehozó esszenciát, mely az egyik legerősebb és leghatalmasabb varázslat, mely az írásokban szerepel. Az igét tekinthetjük úgy is, mint ami az ősidők óta létezik legelsőként, amiből is az egész folyamat elindult.
http://www.canpages.ca/blog/wp-content/uploads/2009/04/burning_bush.jpg

            Teológiailag a szóban lélek lakozik, mely minőségét tekintve értelmes, szent, a maga nemében egyetlen, sokrétű, finom, könnyed, mozgékony, átható, tiszta, világos, sérthetetlen. Erről a Bölcsességek könyve bővebben ír.
Az Újszövetségben található János könyve már arról ír, hogy Isten maga az Ige, ami által minden létrejött. Ehhez természetesen kapcsolódik az isteni akarat is. Az akarat, mint fogalom szorosan és elválaszthatatlanul kapcsolódik a parancshoz és az isteni rendhez, törvényhez, törvényszerűségekhez.