2011. december 21., szerda

Az Uralkodó

Egy uralkodó mindig és mindenkor felel a népéért, a reá ruházott hatalmánál fogva a nemzet nagyságáért, stabilitásáért és felemelkedésért tesz, bízva saját erejében.

Erkölcsileg és szellemileg is kormányzott országával kölcsönhatásban uralkodik, magába foglalva ezáltal a nép, és nemzet egységének teljes erejét és ősi eszmeiségét. Az átlag polgár felsőbb szellemi kivetüléseként felelősséggel és biztonsággal tartozik országának akármilyen veszedelem is éri azt.
http://plainjanestudio.com/Mexico/Tree-of-Life-Guadalupe2.jpg

Akármilyen változás is lépjen fel tágabb, vagy szűkebb környezetében az uralkodónak változásra való hajlama által, kreativitásával és nagyfokú éberségével fel kell ismernie az adott helyzetre való leginkább megfelelő választ, mely nem sérti sem az ősi eszmeiséget, nem csorbítva népe tekintélyén, sem annak szabadságán.

Biztosítani kell a népe számára az alapvető emberi jogokat, mely által a társadalom tagjai hozzá tudnak járulni országuk és saját egzisztenciájuk  építéséhez. Pozitív jövőképet formálva ezáltal, mely ösztönöz a családalapításra, a tanulásra, munkavállalásra és minden egyéb olyan dologra, mely szükséges a mindennapokban.

Egy uralkodónak józanul kell gondolkoznia és felelősségteljesen, mely például szolgál minden fajta rangú polgártársának.

Egy Uralkodónak kerülnie kell a túlzásokat és a hatalomvágyat, zsarnokságot, mert mindennek a nemzet érdekét, és a nép fennmaradását kell szolgálnia. Ezért, az emberek is, mint az uralkodó felelősséggel tartozik országa számára  az egymás közti kölcsönhatás érdekeit szem előtt tartva. Ha bármely fél megszegi az ősi élethez való, alapvető emberi jogokat, az már nem tekinthető a társadalom tagjának. Zűrzavar, illetve viszály során elsődleges szempont mindig az emberek érdekét figyelembe venni, elkerülve az erőszakot, építve a jövőt, biztonságot teremtve a jelenben.

Ezért soraimat egy idézettel zárnám:

Nem a nemzet van a királyért, hanem a király a nemzetért.
Gárdonyi Géza

2011. december 15., csütörtök

A jóslásról, sorsról

A jövendölés a történelem előtti koroktól kezdve foglalkoztatta az emberek fantáziáját.
A jelen és a múlt események összekapcsolása és annak tanúságainak leszűrése adta az alapot, hogy az emberiség megkísérelje a lehetetlent, betekintést szerezzen a jövőbe.

Legfontosabb kérdés persze a nagy vallások szerint, mi határozza meg az egyén fejlődését. A szabad akarat által létrejött véletlenekre reagáló éberség, vagy az elkerülhetetlen végzet, a sors hálóinak tökéletesen rendezett láncolata.
Valószínűleg ezen elméletek keveredésében rejlik az igazság, talán azért is, mert minden igaznak hat, ha hisznek benne.
http://www.bestofalltopics.com/wp-content/uploads/2010/04/stru04.jpg

Az események általában sose véletlenszerűen történnek, ahogy mondani szokás, mindennek megvan a rendelt ideje és annak rendelt helye. Sosem szalasztunk el semmit, mert nincs mit elszalasztani, a sors öntudatosan vonzza egymáshoz a darabokat.

A látás maga, ezekbe a szálakba való betekintés tudománya, és az ott nyert információk leszűrése, ami által kirajzolódhat egy vagy több fajta lehetőség. A látónak nagy érzelmi és mentális intelligenciára van szüksége ahhoz, hogy megfelelően következtessen, mert ez hatással van a kérdező további állapotára is. Befolyásolja döntéseiben és cselekedeteiben egyaránt. Ezért tiltott a jóslás sok helyen, mert manipulálva teremti meg a világokat.
Bár, ha nagy vonalakban nézzük, akkor akár ez is lehet sorsszerű, mert egy egyszerű kölcsönhatás lépett fel, mint egy átlag információcsere során, mely hatással van mindkét félre, tudva vagy tudattalanul.

Ezen dolgok csupán a felszínt kapargatják, mert, ahogy az ember a világban kiismeri a kiismerhetőt, addig a kiismerhetetlen mindig meglepetést fog okozni, mert az istenek mindig nagyban gondolkoznak, és aki bepillantást nyer terveikbe, azt nem jósoknak, hanem küldetéssel rendelkező prófétáknak nevezik.

2011. december 2., péntek

Technológiai kinyilatkoztatás

Nincs új a nap alatt. Pár korszakkal ezelőtt, az egyház tiltotta a tudományos kísérletezéseket és minden fajta újdonságot elutasított, addig mára a technológia vette át a vezető szerepet az emberi szellem és az emberi természet rovására. 

A kíváncsiság és a tudomány összhangba kerülésének legnyilvánvalóbb manifesztációját éljük. Míg korábban a nagy technológiai termelők az emberek szükségletének felderítése után árasztották el a piacot termékeikkel (a rengeteg közvélemény-, és piackutatásnak köszönhetően), manapság egyértelműen az a trend (köszönhetően az évtizedek során finomított direkt marketingnek), hogy olyan eszközöket dobnak piacra, amelyre igazán nem lenne nagy szüksége az embernek, de az információ éhség annyira elhatalmasodott, hogy az új dolgok könnyen utat törnek maguknak.

Mára olyan irányban fejlődött az emberiség, olyan távlatok nyíltak előttünk, ami hatalmas technológiai és információ robbanáshoz vezethet. A televíziózás, az internet és a mobil technológia megjelenése hatalmas társadalmi változásokat idézett elő. De ez csupán az elmúlt század elképzeléseit vette alapul, egyfajta evolúció ez, amely mostanra felgyorsult és elképzelhetetlen nagy ipari forradalmat jelenít meg lelki szemeink előtt, mely kezdete teljesen új alapokra fogja helyezni az általunk ismert világot.

A robotika és orvos tudomány fúziója már napjainkban is számottevő szerepet játszik, létrehozva ezáltal a tökéletességre törekvő ember, tökéletes műanyag vázát.
http://www.wurzeltod.ch/blog_11/debbieharry_giger.jpg

A nemrégiben megjelenő gesztus és érzelem vezérelt konzolok és számítógépek elterjedése a jövőben újfajta kihívások elé fogják állítani az emberiséget. Elmosódhat a határvonal virtuális személy és élő között. Hála a most kialakulóan lévő Felhő szolgáltatásnak, teret is fog nyújtani az újfajta virtuális társadalomnak, mely már most párhuzamosan növekszik a valódi világ városaival és szolgáltatásaival. Az ember és gép fúziója lassan természetessé fog válni, a gép lesz a testünk, az információ a vérünk. Ez a technológia már most észrevehető, elég ha az ember végignéz a tudomány rovatokon, vagy bekapcsolja a tévét.

Persze mást is választhat majd az ember a jövőben, kérdés, hogy megéri-e. Az DNS kutatásnak hála, újfajta embertípusokat is létrehozhat a "Cég", mely már ideális hosszabb űrutazásokra és bolygó kolonizációs feladatokra. A felgyorsult kommunikációnak és a genetikának köszönhetően rajzásszerűen megindulhat az általunk ismert világegyetem benépesítése.

Ezek alapján leszűrhető, hogy a kasztosodás elkerülhetetlenné válik az alsóbb rétegekben, míg a felső világok még élvezhetik tökéletesebb fizikai emberi minőségüket.

Isaac Asimov fantáziája kezd reálissá válni. Fő tétele a pszichohistória, mely egy kitalált matematikai tudományág, képes szimulálni az emberi viselkedést, a tömeges reakciókat, mely által kifürkészhető a jövő. Az Alapítvány sorozatában se sikerült teljes mértékben ezt megvalósítani, mert túl nagy tömegeket érintett volna és nem lett volna elég idő mindenkiről elég adatot gyűjteni. De ez megváltozott, hála a közösségi oldalaknak és a mobilinternet gyors terjedésének. Mostanra mindenhol, mindenfajta kütyüt képesek bemérni a félintelligens kereső programok, az emberi társadalmakat szimuláló játékok és minden más egyéb, ami kapcsolatba hozható a világhálóval.
Nem véletlen tehát, hogy a mai kutatók egy újfajta pszichohistóriát dolgoznak ki, mely a kor mai vívmányaival könnyen alkalmazhatóvá válik.

De a jövő nincs megírva. Bízom tehát az emberi természet kiszámíthatatlanságában.