2012. január 27., péntek

Anonymous csoport

A világon számtalan országban ütötte fel a fejét egy hacktivistákból álló csoport. Ez a láthatatlan és vezető nélküli mozgalom számtalan módon adta már a világ tudtára a fennálló politikai rendszerek   elleni, cseppet sem baráti magatartását.  Kibertámadásaik által fejezik ki ellenvéleményüket, melynek főleg nemzetközi minisztériumok és megacégek virtuális terepei estek és esnek áldozatul.

Munkásságuk a teljesség igénye nélkül:

 • Sarah Palin amerikai republikánus alelnökjelölt privát email postafiókjának feltörése és az innen nyert adatok nyilvánosságra hozása 2008 augusztusában.
 • A Szcientológai Egyház ellen intézet terheléses támadás és gúny honlap létrehozása 2008 januárjában. Az ok, az egyház általi agymosás megakadályozása volt, szorosan összefonódva a Projekt Chanology nevű csoporttal, mely csoport folyamatos tüntetésekkel, szcientológia ellenes videókkal és túlterheléses támadásokkal küzd az egyház ellen. Tüntetéseiken előszeretettel viselnek Guy Fawkes maszkot, megelőzve a megtorlást.
 • 2010 februárjában Cicivihar hadművelet néven az ausztrál kormányt vették célba az internetcenzúra elleni tiltakozásul. Pornóképeket is tartalmazó spamekkel árasztották el a képviselők postaládáit, emellett a kormányzati weboldalakat is megbénították.
 • A Gawker Media bloghálózat lapjainak feltörése és a felhasználók személyes adatainak megosztása, nyilvánosságra hozása torrent oldalak segítségével.
 • A Wikileaks titkos információkat kiszivárogtató site pénzét lefagyasztó, svájci bank a PostFinance megtámadása.
 • A Sony szervereinek megtámadása, 100 millió felhasználó adatainak ellopása, mely bankkártyaszámokat is tartalmaz.
 • RIAA amerikai hanglemezipari szövetség elleni fellépés.
 • Tunézia fő internetszolgáltatójának megtámadása.
 • Törökország kormányzati oldalai elleni támadások.
 • Az olasz rendőrség kiberbiztonságával foglalkozó részlegétől való adatlopás.
 • Gyermekpornó oldalak elleni fellépés, és az azt látogató felhasználó adatainak nyilvánosságra hozása.
 • Az FBI és az amerikai igazságügyi minisztérium megtámadása a MegUpload letöltő oldal bezárása miatt.
 • Magyarország kormányzatának megfenyegetése a fennálló politikai légkör miatt.

Szervezetük  többnyire a 4chan.org és AnonOps bloghoz kötődik, illetve ezek twitter felhasználóihoz. De ez a virtuális tér miatti nagyság miatt, nem teljesen körülírható. Főleg közösségi siteokon találják meg egymást, a hasonló elvekért harcoló csoportok és személyek.
http://owni.fr/files/2011/11/anonymous-porte-voix.jpg

Látható tehát, hogy nagyrészt a szabad internet létét kívánják megtartani, az információ és adatok szabad áramlását gátló tényezőket rendszerint igyekszenek kiiktatni. A tendenciát nézve egyre sikeresebben, köszönhetően a fejlettebb virtuális fegyvereknek. A növekvő szimpatizáns és támogató csoportoknak hála, mindig megvan a megfelelő számú személy a támadások lebonyolítására. Akik, mint minden virtuális közösség, vagy fórum tagjai, névtelenül, egymást sem ismerve szerveződnek és készülnek akcióikra.

A most, a világban történő internet cenzúrázási kísérletek miatt, valószínűleg  sűrűbben lépnek majd fel a virtuális világ, virtuális porondjára.

2012. január 25., szerda

Miért veszélyes egy mágikus aktus?

Először is Isten teremtette a lehetőséget, magát a világot. Az erre irányuló manipulatív erők is akarva-akaratlanul sértik a terveit, zűrzavart és káoszt okozva a pillanatokra épülő láthatatlan rendszerben. Tehát ilyen szempontból lényegtelen, hogy az ember fekete, vagy fehér mágiát használ. Öngerjesztő folyamat veszi kezdetét egy sikeres rituálé során, mely kimenetele nem látható előre, minőségileg közömbös, célja csupán újra egyensúlyt teremteni a fennálló síkokban.
Bár védekezhetünk akár azzal is, hogy ez is benne van a nagy Tervben, mert az Öreg minden hajszálunkat ismeri, beleértve azon hajszálak barátait és azok barátainak, minden gondolatát és az ebből született cselekedettek minden lehetséges irányú következményét.
http://davidvmoore.com/wp-content/gallery/featured/invocation-8x10.jpg


A mágiában nincsenek gátló tényezők. A mágia használat sokkal könnyebben áttöri a gátakat, s másfajta erkölcsi szemmel tekint innen saját döntésére önön felsőbbrendűsége miatt. Sok esetben hamarabb megőrül egy sikeres mágus, mintsem, hogy rágódjon majd a következményeken. Ennek részint, a gyakorlatok és kísérletezések során fellépő mentális tévképzetek az okai, másrészt a hasonulás miatt, már nem képes a földön járva élni és mérlegelni az aktív „mag” használó.

Az ősi hagyományok szerint a Sátán egyenlő az ezoterikus, mágikus, okkult gondolkozással. A legtisztább esszenciája az Én tudatos formának, a határtalan egónak, mely megnyilvánul az anyagi világban. A mágia maga nem imádság, hanem egy gyakorlat mely nem alárendeltségre, hanem mindig fölérendeltségi viszonyra törekszik, minden esetben. Ilyen lehet egy egyszerű jóslástól kezdve, a háziasszonyok által kedvelt gyertyagyújtó varázslatokon át, a komolyabb energiákat alkalmazó agykontroll és pránanadi gyakorlatok is, melyek Lények, Istenségek, Totemek segítségét alkalmazzák egy sikeres invokáció (megidézés) során. Ezt konkrétan személyesen tudom, saját szememmel láttam tibeti pecsétre hajazó pránanadis jelet, melyet a sikeres bevonzásra használnak.
Minden jel egy nagy hatalmú szellemet jelöl, mely segédkezik a gyakorlat közben a nadis beavatottnak. Nem ritka, hogy ezen csoportok tagjai teljes átalakuláson esnek keresztül. Depresszívé, őrültebbé, agresszívabbá válnak, hála az olcsón, pénzért megvehető, könnyen hozzáférhető tudásnak.Emellett életük se nem lesz több, se nem boldogabb, a silány eredményekről nem is beszélve.

Hmm.

Mai elmélkedésemet szintén egy idézettel zárnám, mert nem találtam semmi, frappáns méltó befejezést. Íme:

Mindenkinek saját lelke van, amelyet nem egyesíthet máséval. Egyik ember közelíthet a másikhoz, szót érthet vele, ketten egymásra találhatnak. De a lélek olyan, mint a virág, a gyökere egy helyhez köti - nem mehet oda a másik virághoz, mert nem hagyhatja el a földjét. A virágok az illatukat és a magvaikat küldik szét, hogy eljussanak egymáshoz; de hogy a mag hová érkezik, azt nem a virág, hanem a szél dönti el.

Herman Hesse

2012. január 24., kedd

Megbocsátás - Út az Arany korszakba

Mivel külsőleg és belsőleg egyaránt a Vas korszakában létezünk, ezért elvárásaink és reményeink a jövőt tekintve meglehetősen anyagi központúak. Ez persze nem bűn, hiszen ezt tapasztalja mindenki, ez veszi őt körbe. A folytonos küzdelem a környezettel, vágyakozás a jobb fele, pillanatnyi örömök és nehézségek gyorsuló hullámzása erősen befolyásolja az emberek mindennapjait, és transzcendens iránti minimális igényüket is erősen lecsökkenti.

Egy kezdődő új korszakban, legyen az egyéni, vagy globális, mindig fontos a múlt tapasztalatait levonva, szilárdan állni a jelenben és pozitívan tekinteni a jövőbe. Ez sokszor nem egyszerű, sőt, sokszor nagyon nehéz. A régi sérelmek, érzelmek, elfojtott vágyak, csalódott álmok röghöz kötik az embert, ha az hagyja magát önmagába bele temetkezni. Egyetlen egy ellenszer létezik, ami oly kézenfekvő, de sokszor a legnehezebb emberi megnyilvánulások egyike a megbocsátás, és a bocsánat elfogadása. Maga a bocsánat szavunk is erősen hasonlít, az elbocsátó igére. De mit is bocsátunk el ilyenkor? Egyértelműen a múltba való kapaszkodást. Ezáltal sikerül elrugaszkodni a múlttól és az azokból következő pillanatnyi állapotoktól. Tiszta lapot ad, mindegyik fél számára, az adóra és a vevőre, azaz a megbocsátóra és a bocsánatot kérőre egyaránt. Ez a kulcs, az új korszak bejáratához.

Ez lesz a kulcs az Arany korszak eljöveteléhez is személyes életünkben, függetlenül a világ korszakok örökké ismétlődő folyamataitól (amelyek így is úgyis bekövetkeznek, erősítve önmagunk energiáit, ha az harmonizál az adott világgal és az adott világ szellemi, lelki törekvéseivel).
http://ingerart.webs.com/forgiveness%20copy.jpg

Ezért fontos globális szinten is elengedni mindenfajta népnek, nemzetnek, népcsoportnak a múlt árnyait, hogy azok ne lassítsák le a jövő és jelen lassan kibontakozó, építő törekvéseit. Ha ez nincs meg, a Vas korszak, a Káli Júga utolsó napjai még sok-sok ember számára festenek majd rémképeket elméje repedezett falaira, igazságosnak és igazságtalannak, szenvedőnek és zsarnoknak egyaránt.

Fejtegetéseimet egy idézettel zárnám, mely talán passzol a mondanivalómhoz is:

Nem "megbocsátani" nehéz, hanem elfelejteni és újra hinni. (Rákos Sándor)

2012. január 18., szerda

Vatican.XXX, azaz ne fesd a Fenevadat a falra, mert már ott van

El tudom pusztítani Egyházadat!-mondotta volt az ördög XIII. Leónak egy legenda szerint, de lássuk mire is haladt a Sátán ezen irányú törekvéseiben. Mindenekelőtt leszögezném, nem volt nehéz dolga a múltban, és a jelenben nem tud gátat szabni neki semmi, ami emberi és anyagelvű.
Számos vélt, vagy valós bűnt lehetne felróni az egyháznak. A középkori vagyonfelhalmozástól kezdve, tudomány visszaszorító törekvéseikkel megspékelt, szervezett boszorkány és eretnek üldözési mániájuk rányomta bélyegét a korszakra.
Az elmúlt évtizedekben kitudódott szexuális visszaélések sem növelték a mai egyházi emberek tekintélyét.
Talán emiatt is gondoltam, írok arról, hogy az xxx végződésű domain név megjelenése, milyen lépésekre sarkalta a prűd egyházi állam illetékeseit. Azon a napon, amikor az éjjeli órákban a bíborosok vezette konklávé véget ért, és a Sixtusi kápolnát elhagyta a vörös füst, létrejött a tartalom nélküli www.vatican.xxx oldal. Mindezt azért, hogy ne gyalázzák meg illetéktelenek, az amúgy is kétes erkölcsiségéről híres, pókháló szőtte egyházat. Talán nem kellett volna sorsközösséget vállalni, még ilyen szinten se olyan tényezővel, ami zavart kelthet, bennük. Ez is csak anyagelvűségüket, és egoista, cseppet sem szárnyaló felfogásukat erősíti.
Vétkezni lehet, gondolattal, szóval és cselekedettel is. Ezt volt az első, amit megtanítottak. Ezért csak azt jegyezném meg, nem mindig szerencsés tiltással megelőzni a bűnbeesést, mert az embernek választása van most is, ahogy választása lett volna a múltban is. Ugyanis a szabad választás gyümölcse ízesebb, mint a pincében tárolt burgonya. Mindenki eldönti mi megy be a száján, és mi távozik onnan-ahogy utalt erre Jézus is-bár nem ebben a szövegkörnyezetben.
http://madimcm.files.wordpress.com/2009/08/old-photography-7.jpg

Ideje lenne egy olyan szerető, emberi keresztény közösséget létrehozni, mely nem képmutatóan tilt, hanem magyaráz és ráébreszti a híveket önmaguk s mások értékeire. Nem folyamatos védekezésre szorul, hanem megpróbál valami újat építeni, amely hidat alkot az új korszakokba. Isten országát, nem az anyagban és a fejekben kell építeni, hanem a lelkekben.
Ezzel az írással persze nem az Egyházat akarom sérteni, megteszik ezt bizonyos tagjai önmaguktól is, mindamellett ott is vannak, igazán helytálló, Szent Szellem vezette kivételes férfiak és nők, kiket nem hálózott be a sötét szenvedély és a képmutatás. Ahogy az évszázadok is kitermelték azt a rengeteg szentet, mely által a világ csodálatosabbá, Isten közelibbé és reményteljesebbé vált.

2012. január 15., vasárnap

Hallom a fejem felett a szárnyak susogását...

Pörögni kell, pörögni, s pörögni. Aztán néha egy kis pihenő, aztán lassabb pörgések, meg még lassabb pörgések, aztán végül eljön a pörgés vége is, de nem vég lesz, hanem irányváltás.
Ilyenkor bezárul a kör, az önmagába harapó kígyó, melyben én vagyok az egér, melyet emészt és formál a megtett út.

Közben ítélkezünk és ítéletet mondanak ki ránk. Helyek és emberek váltogatják magukat az életünk képzeletbeli képernyőjén, melyben sosincs adásszünet. Az adásszünet egyenlő a halállal és egy új kábeltelevíziós szolgáltatás határozatlan idejű bekötésével. Egy olyan csomagra szerződve, melyben nem tudjuk milyen csatornák szerepelnek, csak érzeteink, elképzeléseink vannak róla. De a szórakozás garantált lehet.

Aztán mások, sokan, vagy mindannyian szeretjük feszegetni a határokat, míg nem csapdába nem esünk és a képzeletileg meghúzott kör bezár, mint egy aranykalitka, hamis szabadsággal kecsegtetve. Ha ezt végül észre is vesszük, észrevétlenül felmentjük magunkat, könnyen belecsúszva.

Ezért kell folyamatos konfliktust teremteni a környezettel, hogy formálódjunk, de ne feszegessük önmagunkat. Nehéz különbséget tenni, és ez okozza a kihívást. Mert semmi és senki se közömbös, mert minden szembetűnően hat a másikra. Ezen mindennapi rituálék, események, cselekedetek és találkozások szükségesek az Elmének, hogy feloldódjon a Lélekben.

Vigyázni kell az így nyert erőkkel, mert az emberi történelem számtalanszor bebizonyította, hogy erő hatására eltűnhet az emberi jellem. Mert egy istennek nincsenek erkölcsi határai. Nem szabad elmenni a végletekig, mert rosszul járunk. Mint mikor egy kibuclakó füstifecske kibújik az odújából, körülnéz, a csőrére cseppen egy tétova csepp, visszabújik, úgy hogy közben behúzza a farkát, aztán egy lábbal nekirugaszkodik, de nem veszi észre hogy a másik lába beleakadt egy rozsdás szegbe. Így lezuhan, s át megy rajta egy betonkeverő...

Ébernek kell lenni, a változás sodrásától megformálva, szabadon, hogy választhassunk.

Ezek voltak a mai gondolataim mára. Legközelebb folytatom.


http://lcdtvakcio.info/wp-content/uploads/2010/05/cella_tv.jpg

2012. január 2., hétfő

És újra új év....

Boldog új évet a vasslajosblogja minden látogatójának. A jövőben is változatos témákkal fogok jelentkezni, addig is sok-sok örömet és kitartást és természetesen  jó utat kívánok.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Edward_Hopper_Road_in_Maine.jpg