2011. február 8., kedd

Átkok a Bibliában

(részlet egy készülő dolgozatomból)

Ahogy mondani szokták, átkozni bűn. De vajon tényleg bűn-e?
A Bibliában számtalan helyen találni átkot használó személyeket, egyfajta kérésként az Úrhoz, hogy valamely ügyben járjon közre érte, de van amikor maga az Isten átkoz ki embereket sőt, egész népeket, elzavarva őket a kegyelem és szeretet trónusáról.
 A Teremtés könyvében kezdődik igazán minden, nem csupán az emberpár lett kitaszítva átok kíséretében a Paradicsomból, hanem Lucifer is megkapta büntetését, elveszve ezáltal fizikai lényegét, nem mellesleg megkapva ezzel fő kísértő és vádló szerepét.
..átkozott légy minden barom és minden mezei vad között. Hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban....
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/William_Blake_006.jpgAz átok egyfajta felajánlás is, amitől a Leviták könyve is beszél. Ezeket átok-eskünek hívják, amit az Úrnak szentelnek. Minden átok-esküvel felajánlott dolog nagyon szent és az Istené.
A felajánlott dolog lehet ember, állat vagy föld is, ezeket nem szabad eladni vagy visszaváltani. Ha valamely embert átok-esküvel ajánlottak fel, nem szabad megváltani, hanem meg kell halnia.
Józsue könyvében az Úr átokkal sújtja Jerikót. Ami a város hatáskörébe esik mind átok alá kerül, mert az ragadós és másokat is megfertőz. Célszerű tehát minél távolabb kerülni a megátkozott személytől, mert a környezete is megérzi annak kitaszítottságát és szerencsétlenség éri azt. Csak Isten óvása védelmezi az embert, minden más próbálkozás teljesen hasztalan.
Csak azon töltődik be az átok, ami a jószágból és emberből selejtes és nem sokat ér.
Zsidó népeknél gyakran égő áldozatokkal engeszteltek és tisztították meg gyermekeiket, a vétkek és káromlások megbocsátására. Az önmaguk általi kiátkozás sem volt ritka, hogy ezzel is engeszteljék az Urat, hogy az őket újra kegyelmébe fogadja.
Zakariás könyve szerint lesz egy olyan káromlás is, mely elűzz minden rablót és mindenkit aki hamisan esküdött az Úrra. Ezt egy angyal nyilatkoztatta ki számára.

Az Újszövetségben ki van fejtve, aki igazat mond Krisztusban, nem hazudik és tanúskodik mellette majd lelkiismerete a Szentlélekben. 


A gondolatom egy idézettel zárnám a Galatáknak írt levélből:
„Krisztus megváltott minket a törvény átkától, amikor átokká lett értünk. Hiszen az írás szerint : Átkozott mind, aki a fán függ. Így szállt Ábrahámnak szóló áldás Krisztus Jézus által a pogányokra, hogy a hitben elnyerjük a Lélek ígéretét.”


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése