2012. április 29., vasárnap

Jövedelem

A mai világ egyetlen mozgatórugója a pénz. Hol kevés van, hol sok, láthatatlanul áramolva az emberek között. Valódi értékek, tudásban és termékekben mérve már régen nem állnak mögötte. 

Maga a jövedelem is beszédes szó. Egyfajta elem, mely valaminek a részét képezi. Birtoklást fejez ki, melyet szerez az ember, hiszen eljön a személyes életébe. Mostanság egyre ritkábban és egyre kevesebb, bár ha a harmadik világbeli országokat nézzük, még mindig szerencséseknek tekinthetjük magunkat. Viszont ha nyugatabbra figyelünk kikerekedő szemekkel, a fogyasztást és a hasonló normákat tekintve, szembeállítva ezzel a mi értékteremtő képességünket eléggé le vagyunk maradva. Sok oka van ennek, többek között a világon uralkodó gazdaságpolitika, a végletekig haszonra hajtó cégek, mely a profitot helyezi előtérbe, semmint az embert. De természetesen saját nemzetünkben észrevehető összefogás hiánya is megtapasztalható. Míg mindenki a másikra mutogat, addig semmilyen fajta külső támadásra, gazdasági hatásra nem lehet érdemben reagálni. 

Ahelyett, hogy értéket teremtenénk, sokkal inkább a meglévő javakkal való játék köti le életünk irányítóinak figyelmét. De persze nem neheztelek rájuk.......miért is tenném. Én se vagyok okosabb, bár hülyébb se. Ezzel se akartam bántani senkit, mert csupán bókoltam. 
http://www.michaelhacker.at/blog/bilder/michael-hacker-capitalism.jpg

Nem szeretek politizálni, távol áll tőlem és nem is igazán értek hozzá, hiszen nem tudok jól hazudni. A blöff még csak-csak menne, de nem akarok belefolyni. 

Az viszont érdekes és elgondolkoztató, hogyha a keresztény történelmi világ, még talán most is virágzó korszakát figyelem, egy nagyon fontos tanításról, vagy példázatról, ha úgy tetszik elfelejtkezett. 

Isten mikor ránk hagyta a világot, azzal a feltétellel tette, hogy vigyázzunk arra és gondozzuk azt. Ha úgy tetszik nemes gondolat volt a munka, mely által minden ember beteljesíthette képességeit és minden ember hasznos része volt a másiknak, mely által hatalmas társadalmak jöttek létre, virágozva. Aztán mint érezhető most is, elkezdődött a hanyatlás. Ma már egyáltalán nem meglepő, ha valakinek nagyon kevés bért, vagy egyáltalán semmit se fizetnek az elvégzett munkájáért. Pediglen a Bibliában így áll: 

„Jaj nektek gazdagok, a bér, amit a földeteket learató munkásoktól levontatok, visszatartottatok fölkiált az égbe, a visszatartott bér, amit valaki nem fizet ki az égbe kiált. Az aratók szava felhatolt a seregek urához, bőségben éltetek és tobzódtatok, hizlaltátok szíveteket a leölés napjára.” 

Azt hiszem ezt már talán nem is kell túlragoznom. Hiszen „keresztény” világban élünk. Mindennek meg lesz a maga böjtje. De szerencsére sokaknak már nagyon jól megy, őket nem féltem. 

Cikkem zárásaként, ha mást nem is, de kellemes vasárnapot kívánok. 

2012. április 27., péntek

Médiamágia


Az új korszak közeledtével, nemcsak a fény harcosai térnek vissza, hanem a sötétséggé is. Elég belepillantani a híradásokba. Az anyag világtól megcsömörlött, és kiégett szellem ámokfutó intenzitással esik neki önön környezetének, elpusztítva azt, elnyomva magában minden emberit, átengedve magában a démoni düh vörös fényét. Ezek persze csupán hétköznapi esetek, a világban alapvetően létezik a bűnelkövetés, de az utóbbi években drasztikusan megnőtt a brutális és megmagyarázhatatlan esetek száma.

Ezeket az eseteket sokan a világ karmával, a korszak karmájával magyaráznák. De én úgy gondolom, ha kinyílnak bizonyos ajtók és kapuk, azokon keresztül nem csupán béke és szeretet áramlik a Földre. Mindenki olyan löketet kap, amelyet a maga módján tud kezelni, megválasztva saját térfelét. Szabad akaratától vezérelve, az eddigi felépített tudata reakcióba lép a környezetével és az akár káros is lehet, önmagára és másokra nézve.

Nem véletlen az sem, hogy nagyon sok önmagát kereső ember kerül pszichiátriára a pénzért okkult tudományt, felszabadító tréningeket áruló személyek miatt. Ez is mind-mind olyan áramlatok miatt van, amelyet egy beavatatlan csak nagyon nehezen tud kezelni. Míg korábban a tanok többsége titkos volt, mára a teleshopból is ez folyik, elkomolytalanítva az egészet és rászabadítva az őrületet az emberiségre. A mai mágia is egyfajta tömegcikk lett, amelyet a kallódó és unatkozó emberek előszeretettel használnak, személyes érdekektől vezetve. Sokan nem veszik figyelembe azt se, hogy a megvilágosodás utáni vágy is önös érdekből keletkezik. Mindamellett sokan azt se veszik észre, hogy elsősorban önmagukban kell keresniük a varázslatot, hiszen minden a lélekből születik, minden adva van a fejlődéshez, csak ehhez nem árt némi csend és logikus gondolkozás. Aztán jöhet a további lépcsőfok is, ha arra érdemesnek találtatik a lény.
http://0.asset.soup.io/asset/2411/0240_a0c6.jpeg

Visszatérve az előzményekre, egy sötét katona alapvetően szellemi, lehet sokszor nem is az anyagi pusztításra törekszik, hiszen célja fenntartani az anyagi világ fölött uralkodó Hatalmasságok birodalmát. Csupán ellentétes szándékai vannak, mely összeegyezhetetlen Isten terveivel, mert célja az anyagba láncolás, elkerülvén a lelkek szabadulását a végtelen fény felé. Erről szinte minden gnosztikus hagyomány beszámol. A Földet a korabeliek egy börtönnek tekintették, mely fel van osztva különböző rendű és rangú démon, vagy angyal fennhatósága alá. Szabadulni egyedül csak harccal és éberséggel lehet. Erről szól az alábbi idézet is:

"Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak."

Azért a Bibliában is felelhető pár gnosztikus utalás, nem csak az Egyház által nem elfogadott (nem Istentől sugalmazott) íratok között.

Ma, a média igenis hangsúlyos szerepet játszik abban, hogy szolgává degradálja az embert, elszakítva a valódi közösségektől, helyesebb, emberibb értékrendtől. Az illúziónál is, hamisabb illúzióba dobva őt, személytelen ámde mégis személyes sötét harcosként szolgálva a mai kor Hatalmasságait.

A tudatos sötét harcosok, azaz a fekete mágusok ennél jóval veszélyesebbek. De erről majd később.

2012. április 22., vasárnap

Hogyan átkozódj jól?


Az átok nem más, mint szómágia, akaratmágia, és gondolatátviteli képesség valamely személyre, azzal a céllal, hogy annak kárt okozzon, avagy befolyásolja valamilyen döntésben. 

Ez divat volt már az őskorban is. Úgy vélem, hogy az ősember nem csak azért festette barlangja falára zsákmányát, hogy annak lelkét kiengesztelje, hanem inkább annak gyengítése céljából, a sikeres vadászat reményében. Így volt ez a középkorban is, és így van ez ma is az átkozódók között. Egymás elpusztítása a cél, egy olyan láthatatlan fegyverrel, amit nem vesz számításba az anyagi világ és az emberi törvények hatástalanok, mind a bizonyításra, mind a büntetésre. 

Ha nem nézek semmilyen vallási kultúrkört és csak a szót magát vizsgálom, az átok jelentése át-ok. Valaki át adott valamit, ami hatással van rád. Ez lehet negatív is és pozitív is, de az évszázadok alatt ez szó gyűlöletkeltő, rosszindulatú jelentéssel töltődött fel. Lehet azon is vitatkozni, hogyha bármilyen hatást is küldünk bárkire is, az ő beleegyezése és tudta nélkül, az nem számít-e erőszaknak, még ha a hatást tekintve jóindulatú dolgot szeretnék elérni. 

A mindennapi életben is működnek az automatikus, ösztönös gondolatátviteli formák. Minden tettünk, cselekedetünk, elképzelésünk hat a másikra, és az ő dolgai is viszont hatnak mireánk. Ez elől kibújni nem lehet, csak fejlődni és uralni a külvilágból, vagy a külvilágba kijutó képeket. 
http://a.asset.soup.io/asset/2441/9434_fc00.jpeg

Azt szokták mondani minden tett visszaszáll, de úgy gondolom bárkiben is csírázik ki bármi, nem a visszaszállástól kell tartania, inkább attól, hogy amiben tárolja az érzését, nem szakítja -e át a tároló falát, elárasztva ezzel a lelkét és szellemét. Ha a gyűlölet szabadul ki, akkor az minden esetben pusztító. Ezért kell célzottan, önuralommal végezni bármit is, koncentrálva és különbséget téve. 

Bármilyen hatás akkor működik jól, ha megvan az ok, a másikban lévő érzés mag, amire érdemi választ lehet adni. Ami kölcsönhatásba tud lépni. Minden elátkozott tudja azt, hogy nem ok nélkül kapták meg ajándék csomagjukat, a saját bűntudatuk is ugyanúgy táplálja a hatást, mint a fekete művészetet használó átkozódó, a szenvedélyével, haragjával (vagy amit éppen érez). 

Miután a kimondott szó elszállt és megmásíthatatlan, ezért nagyon nehéz megszabadulni az átok terhétől. Akár mi raktuk magunkra helytelen és gyengítő, haszontalan gondolatokkal, akár más. 

Írásomat most is egy idézettel zárnám, amely talán kiegészíti mondanivalómat, talán nem:

Bárhová mész, mindenhol rosszat kell majd csinálnod. Ez az élet alapvető feltétele: erőszakot tenni a személyiségeden. Előbb-utóbb minden teremtmény erre a sorsra jut. Ez a végső árnyék, a teremtés kudarca. Ez az átok, ami rajtunk ül, ami táplál minden életet. Mindenhol a világegyetemben. 

Philip Kindred Dick


Kellemes vasárnapot.

2012. április 15., vasárnap

Barátságról


Hmm. Vannak dolgok amik változnak. Így van ez a barátsággal is. Sok barátomat vesztettem el tudatosan, vagy tudattalanul. Akaratosan, ragaszkodva merev elképzeléseimhez, az elvárások és szenvedélyek pókhálójába ragadva.

Ha múlnak az évek és eltávolodnak az emberek egymástól az okkal történik, főleg az új személyiségjegyek kialakulása, a változó tér és érdeklődési kör miatt sok kapcsolat megszűnik létezni. Szerencsére van olyan is, ami kiállja az idő próbáját és az láthatatlan szalag, mely összekötötte a társakat a múltban, egy újbóli találkozáskor újra láthatóvá válik. Tovább folyva abba a mederbe, amit a sors terel tovább.

Ám az árulásra nincs bocsánat, magam is voltam és vagyok áruló. Mikor kész akarva menekül az ember a biztonság elől, a baráti szeretet elöl. Önmagát, önmagamat belehelyezve a választott szenvedésbe, köszönhetően a hirtelen felindulásoknak és alkalmatlan pillanatoknak, mikor egy apró általam okozott seb, egy egész fertőzést indít el a másikban. Jó esetben ilyenkor magamban is csalódok. Pláne a másik, szintén bennem.
http://img.izismile.com/img/img2/20090304/beautiful_pictures_of_nature_00.jpg

Az ember mindig újra és újra elköveti azt a hibát, amit számtalanszor megfogadott, hogy sosem. De az emberben lévő indulat és hirtelenség akkor is ott lapul, mikor annak semmi látszatja sincs. De így van ez a mélyen eltemetett dolgokkal. Egy szerencsés kincskereső mindig felhozza a felszínre a ládát, ám abban a ládában csak káosz uralkodik.

Nem tudok arra biztos receptet, hogy mi állja ki az idők próbáját. De a jobb odafigyelés és empátia készsége biztosan segít. Aminek el kell múlnia el is fog, ami megmarad azt meg megéli az ember. Egy a biztos, senkiben sem szabad tüskét hagyni. Talán legközelebb ez sikerülni is fog.

Rövid elmélkedésemet egy idézettel zárnám, amit már előttem évezredek óta idéztek az első ismeretlen szerzőtől:

„Sajnálom”

2012. április 13., péntek

Tizenhárom


Ma, mivel péntek 13.-a van, úgy gondoltam próbálom megközelíteni ezt a számot, kicsit elmélkedve róla mit is jelent, rendbe téve önmagamat is ezáltal a sok kusza információ között melyet a 13-ról lehet találni a világhálón. 

A tarotban a 13. lap a Halál lapja. Egy olyan határvonalat jelöl, mely két állapot között lebeg, és mindenképpen billen a változás irányába. Egy olyan túlfeszített létet jelöl, melyből sorszerűen, szabad akarattól mentesen kilép az ember, elkerülhetetlenül belépve a változás kapujába, de nem a haláléba. A kapura természetesen nem az van vésve, mint amit Dante látott pokoljárása során, hogy ki ott belép, hagyjon fel minden reménnyel, hanem pont ellenkezőleg. Lehetőség nyílik megszabadulni a régi kísértésektől és csábításoktól, amik addig akadályozták az egyéni beteljesülést. Emiatt is kell ezen a napon, illetve minden olyan alkalomkor, mikor kezd elege lenni az embernek, hogy megéri-e ragaszkodni olyan dolog után, mely csak tartósít egy amúgy is élet idegen, változástól mentes állapotot. 

A 13.-as tarot lap tehát jelzi az elkerülhetetlent, de ez a folyamat önmagunkban létrejövő tudatos metamorfózissal fel is gyorsítható. De gyakrabban lép közbe a sors, mintsem, hogy az ember képes legyen egyedül megváltania magát, hátrahagyva régi, felesleges rétegeit, melyek a múlthoz láncolják. 
http://fineartamerica.com/images-medium/may-morning-arkansas-river-thu-nguyen.jpg


A Ji-Kingben, a Változások Könyvében is szerepel a 13-as. Jóskönyvnek mondják, de inkább tanácsokat lehet kérni, illetve bizonyos döntéseket megerősíteni ezáltal. Sokszor használtam én is, és eléggé hatékonyan működik a maga nemében.
A Változás Könyvében jóslatnak adó 13-as Kua, az összetartozást és egységet jelöli. Testvéri, baráti, szerelmi kapcsolatra egyaránt utal és egyesülésre sarkal. A minden különbözőség ellenére nyilvánvaló szeretet állapotának lehetőségét és annak elmélyülését jelzi. 


Tehát, önmagában a 13-as szám nem jelent rosszat, csak annak aki fél a változástól és nem mer át kelni a rengetegen. 
Írásomat egy idézettel zárnám: 

Ne a változástól, az állandóságtól félj! 

Lao-ce

2012. április 5., csütörtök

Az apokalipszis jelképei 2. rész- A négy lovas


A Jelenések könyve beszámol a kinyilatkoztatás kezdetéről is, mely a Felső világból indul el, a Mennyekből. Amint a hermészi tanítások is említik ami fent van, az úgy lesz lent is. Ami kibontakozik a szellemi, lelki világokban, az hamar megvalósul az anyag síkján is. Bár minőségileg a két sík más és egyszerű halandó számára felfoghatatlan, mivel túlszárnyal minden metafizikai felismerést (csak az általunk ismert világban létezik mérték és tér, csak minket korlátol a múlt, jelen és jövő) lesznek idők, mikor a mennyei világban megszülető ok, a Földön rögtön felismerhető okozattá válik.

Az egész a Trónon ülő Isten által kezdődik, kinek kezében van az Élet és Halál könyvtekercse, melyet hét pecsét zár. Mivel a mennyei szellemi lények nem képesek feltörni ezeket a pecséteket, ezért a Bárány (Jézus) veszi át a tekercset és indítja el a folyamatot. Az oka egyszerű, ő képviseli az anyagi világban a szenvedést, az ő véráldozata nyitotta meg a mennyek kapuit az egyszerű halandó lelkek számára, kik addig vég nélkül járták a síkokat, újjászületve folytonosan a földi világban, nyugvást nem ismerve, áthatva emberi vágyakkal. Ha a reinkarnációtól eltekintek, akkor is csupán peremvidéken tartózkodtak Krisztus megjelenéséig a holtak, áthatva önön illúziójukkal, melyben a legmélyebb pokoltól, a legmagasabb gyönyörökig érzékelték saját létüket. Ezt hívták a régiek Alvilágnak.

A négy lovas, a Bárány által feltört első négy pecsétből száll a Földre. A négyes számot sok helyen az ember számának tartják, mely a cselekvések és a tettek száma is. Az erő és nem a szeretet szimbóluma a tarotban.
http://fc09.deviantart.net/fs19/f/2007/297/5/b/The_Headless_Horseman_by_ChrisRawlins.jpg

Az első pecsét feltörésekor előjön a Fehér Lovas, melynek íja van és a fején koszorú. A koszorú a dicsőséget és a győzelmet jelöli, míg az íj a fegyver jelképe, mely hatalmas pusztítást végez gyorsan és kíméletlenül. Ez megfigyelhető a mai modern háborúkban is, melyben vezetők önmaguk nagyságának jelképeként „babérkoszorúban” ölik embertársaikat, mindezt csupán hatalomvágyból, önmagukat felmentve az elkövetett bűneik alól.

A második pecsét feltörésekor a Vörös Lovas lép porondra, ki békétlenséget is viszályt szít. Testvért testvér ellen uszít, családokat rombol szét és gyilkolásra sarkal. Ezt a lovast, hasonlíthatnám a mai média morálhoz és közélethez egyaránt. Nem részletezem bővebben mire gondolok.

A harmadik pecsét feltörésekor érkezik a Fekete Lovas, mely kezében mérleget tart és ő dönt arról, ki milyen javakat kap, természetesen igazságtalanul használva erejét és mohón. A mérlege hamis, mint a szándéka. Igen, a mai bankrendszer is körülbelül ilyen.

A negyedik pecsét feltörésekor a Fakó Lovas arat. Ő felel az éhínségért és a szegénységért. Már csak ráadás egy végletekig kizsigerelt világban. Úgy érzem ezt nem is kell tovább kommentálnom. Elég a túlnépesedésre és a Föld nyolcvan százalékára gondolnia a kedves olvasónak.

Felvetülhet a kérdés, Isten miért engedi a szenvedést. Nos, valószínűleg amiatt, mert szabad akaratunkból kifolyólag, már a megszokások rabjai lettünk, más lehetőséget nem is nagyon tudunk már elképzelni, inkább a fejünket, semmint a szívünket használjuk. De ezek a lovasok, mint állapotok, érdekes módon magasabb eszmeiséget adnak mindenkinek. Jobban előtérbe kerülnek az igaz emberi minőségek és persze a belső démoni mélységek is.

Írásomat most semmilyen fajta idézettel nem zárnám. Addig is, kellemes hétvégét az ötödik pecsétig.

2012. április 1., vasárnap

Az apokalipszis jelképei 1. rész


Az apokalipszis kinyilatkoztatást jelent. Az ősi istenek eljövetelét, az éberség fényének újbóli testet öltését, mely minden ciklusban alakot teremt önmagának. Manifesztálódik a Fény, ahogy teszi ezt a korszellemre adott válaszként a Sötét is. Az illúzió és a lélek végső harcának nyitányát jelöli tehát a nagy felfedés, a kinyilatkoztatás. Mikor a szem többet lát és a fül többet hall, de az ajkak némák maradnak a döbbenettől. Mikor a mítosz valóságos lesz, a valóság meg ruhátlan király. 

Igyekszem elszakadni tanulmány sorozatom alatt, avagy felett a Bibliától, de sok-sok szimbólum mégis onnan lesz kiragadva, az okból kifolyólag, hogy nyugati civilizációnkat erősen befolyásolta az elmúlt kétezer évben. Akarva, vagy akaratlanul. Tehát igen, a Szentírás alapján fogok szemezgetni, de facto. 

A Jelenések könyve egy jelenéssel kezdődik, Isten egyik angyala megjelenik János apostol előtt, hogy álmok formájában felfedje az eljövendő dolgokat (mondhatni elragadtatásban részesült). Lényegében prófétikus vízióról van szó, mely nem egyszerű jövendölés, hanem Isten akaratának megnyilvánulása, mely elkerülhetetlen. Ha valakinek tehát megjelenne egy angyal a közeljövőben, és kommunikációba bocsátkozna vele az vagy őrült, vagy egy nagyon jól informált személy. 
A keresztény mitológia és gnosztikus irányzatok hemzsegnek az angyali jelenésekről , a végítéletről, a Jó és Rossz harcáról szóló irományoktól. Ez nem meglepő, ilyeneket lehet olvasni más vallások szent irataiban is. Mint mindennek, ami a Földön gondolatként megszületik van valóságalapja. Egy erősebb gondolat tehát észrevétlenül, de befurakszik az emberek hétköznapjaiba is. Általában érzés, vágy és tapasztalat szüli őket. Érezni azt lehet, ami iránt érzünk, vágyni arra lehet, amit hellyel közel ismerünk, azaz a szemünk előtt lebeg, a tapasztalat pedig a múltból levont tanulság gyakorlati alkalmazása. Ezzel csak arra akarom rávezetni a kedves olvasót, hogy valószínűleg létezik Isten, angyalok és a többi. Bizonyos ős sémák, ős alakok nem csupán egy bolond elméből pattantak ki. Aminek van okozata, annak szokott lenni oka is még ha az idő homályába is vész. 


Mint minden mítoszban, avagy népmesében megjelenik a hetes szám. Ez általában a káoszt és az érzékfeletti, rejtett világot jelenti. Nem véletlen tehát az utalás, a régi nagy okkultisták is szívesen használták a hetest, mint szimbólumot.
A másik a kapu, mint képes jelzés. Az áthaladást jelöli, egyik állapotból a másikba. Megnyílnak a kapuk a mennyekben, mely összeköti a két világot a Jelenések könyve szerint. Egyes mitológiai utalások beszámolnak arról, hogy csak a Chinvat működik, egy abból a kilenc kapuból, mely az Aranykor végén leomlott, s melyen keresztül a lelkek átjárnak a magasabb világokba ( Hamvas Béla ezekről a dolgokról nagyon szépen írt). 

Számtalan rejtett utalás található még a háztartásokban is fellelhető Bibliában, melyből a továbbiakban is fogok párhuzamot vonni az okozat okán. Addig is írásomat egy idézettel zárnám:

„Amikor feltörte a hetedik pecsétet, csönd lett ...”...........ezért én is csendben maradok.