2011. december 21., szerda

Az Uralkodó

Egy uralkodó mindig és mindenkor felel a népéért, a reá ruházott hatalmánál fogva a nemzet nagyságáért, stabilitásáért és felemelkedésért tesz, bízva saját erejében.

Erkölcsileg és szellemileg is kormányzott országával kölcsönhatásban uralkodik, magába foglalva ezáltal a nép, és nemzet egységének teljes erejét és ősi eszmeiségét. Az átlag polgár felsőbb szellemi kivetüléseként felelősséggel és biztonsággal tartozik országának akármilyen veszedelem is éri azt.
http://plainjanestudio.com/Mexico/Tree-of-Life-Guadalupe2.jpg

Akármilyen változás is lépjen fel tágabb, vagy szűkebb környezetében az uralkodónak változásra való hajlama által, kreativitásával és nagyfokú éberségével fel kell ismernie az adott helyzetre való leginkább megfelelő választ, mely nem sérti sem az ősi eszmeiséget, nem csorbítva népe tekintélyén, sem annak szabadságán.

Biztosítani kell a népe számára az alapvető emberi jogokat, mely által a társadalom tagjai hozzá tudnak járulni országuk és saját egzisztenciájuk  építéséhez. Pozitív jövőképet formálva ezáltal, mely ösztönöz a családalapításra, a tanulásra, munkavállalásra és minden egyéb olyan dologra, mely szükséges a mindennapokban.

Egy uralkodónak józanul kell gondolkoznia és felelősségteljesen, mely például szolgál minden fajta rangú polgártársának.

Egy Uralkodónak kerülnie kell a túlzásokat és a hatalomvágyat, zsarnokságot, mert mindennek a nemzet érdekét, és a nép fennmaradását kell szolgálnia. Ezért, az emberek is, mint az uralkodó felelősséggel tartozik országa számára  az egymás közti kölcsönhatás érdekeit szem előtt tartva. Ha bármely fél megszegi az ősi élethez való, alapvető emberi jogokat, az már nem tekinthető a társadalom tagjának. Zűrzavar, illetve viszály során elsődleges szempont mindig az emberek érdekét figyelembe venni, elkerülve az erőszakot, építve a jövőt, biztonságot teremtve a jelenben.

Ezért soraimat egy idézettel zárnám:

Nem a nemzet van a királyért, hanem a király a nemzetért.
Gárdonyi Géza

4 megjegyzés:

 1. Ehhez rímelő idézetem:

  A zene... a mértékből keletkezik, és a nagy Egyben gyökerezik


  "A zene eredete nagyon messzire nyúlik vissza. A mértékből keletkezik, és a nagy Egyben gyökerezik. A nagy Egy nemzi a két pólust. A két pólus nemzi a sötétséget és a fény erejét. Ha béke van a világban, ha minden nyugalomban van, s változásaiban a felsőbb parancsokat követi, akkor a zene tökéletes. Ha a vágyak és szenvedélyek nem járnak hamis úton, a zene tovább tökéletesül. A tökéletes zenének megvan az oka. Az egyensúlyból jön Iétre. Az egyensúly a törvényből, a törvény az egyetemes értelemből keletkezik. Ezért zenéről csakis olyan emberrel lehet beszélni, aki felismerte az egyetemes értelmet. A zene ég és föld harmóniáján alapul, a fény és homály egybehangzásán. Természetesen a hanyatló államok és a pusztulásra érett emberek sem nélkülözhetik a zenét, de az ő zenéjük nem derűs. Ezért: minél harsányabb a zene, annál komorabbak Iesznek az emberek, annál nagyobb veszélyben forog az ország, annál mélyebbre süllyed a fejedelem. Ily módon a zene lényege is veszendőbe megy. Minden szent fejedelem a muzsikában a derűt becsülte a legtöbbre. ... Csu államának bukását az okozta, hogy a varázsmuzsikát kitalálták. Igaz minden ilyen zene igen zengzetes, de valójában távol áll a zene lényegétől. S mivel az igazi zene lényegétől eltávolodott, ezért ez az ilyen zene nem is derűs. Ha a zene nem derűs, a nép zúgolódik, s kárt szenved' az élet. Mindez abból ered, hogy félreismerik a zene lényegét, és csak zengzetes hatásokra törekednek. Ezért egy jó, rendet tartó korban a zene nyugodt és derűs, a kormányzás pedig egyenletes. Egy nyugtalan korban a zene izgatott és dühös, és a kormányzás a feje tetejére áll. Egy hanyatló állam zenéje érzelgős és szomorú, s kormányzata veszélyben van."

  H. Hesse. Üveggyöngyjáték (részletek)

  VálaszTörlés
 2. IGAZ.BÁR MINDEN VEZETŐ MAGÁRA ISMERNE˘!

  VálaszTörlés